STK / Kontrola originality

STK

Sprostredkujeme kompletné vybavenie technickej kontroly.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle: 0905 951 343 alebo mailom na autodado.info@gmail.com.

KONTROLA ORIGINALITY

Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality:

  • dovezené vozidlá zo zahraničia
  • odhlásenie vozidla na export
  • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • zmena farby
  • neprihlásenie vozidla do 30 dní od odhlásenia
  • vozidlá po prestavbe
  • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel