Evidencia vozidiel

Od 01.12.2019 sú obhliaky VIN čísla zrušené.

PRIHLÁSENIE NOVÉHO VOZIDLA

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ /OSVEDČENIE O EVIDENCII/
 • ZÁKONNÉ POISTENIE /POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA/
 • SPLNOMOCNENIE /ÚRADNE OVERENÉ/
 • DOKLAD O NADOBUDNUTÍ /FAKTÚRA/
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • AK JE VOZIDLO NA LEASING ALEBO ÚVER SPLNOMOCNENIE A VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI A ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE
 • COC (CERTIFIKÁT O KONFORMITE)
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

PRIHLÁSENIE VOZIDLA Z INÉHO OKRESU

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • AK JE VOZIDLO NA LEASING ALEBO ÚVER SPLNOMOCNENIE A VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI A ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE
 • EVIDENČNÉ ČÍSLA (ŠPZ)
 • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

PRIHLÁSENIE VOZIDLA V RÁMCI OKRESU (PREPIS)

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • AK JE VOZIDLO NA LEASING ALEBO ÚVER SPLNOMOCNENIE A VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI A ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE
 • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

ODHLÁSENIE VOZIDLA NA INÉHO DRŽITEĽA

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA
 • ÚDAJE O NOVOM DRŽITEĽOVI
 • FYZICKÁ OSOBA: MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, RODNÉ ČÍSLO
 • PRÁVNICKÁ OSOBA: NÁZOV SPOLOČNOSTI, ADRESA, IČO

PRIHLÁSENIE DOVEZENÉHO VOZIDLA ZO ZAHRANIČIA

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • ROZNODNUTIE Z OBVODNEHO ÚRADU + ZAKLADNÝ TECHNICKÝ OPIS
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

ODHLÁSENIE VOZIDLA DO INÉHO ŠTÁTU

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • PROTOKOL O KONTROLE ORIGINALITY
 • ÚDAJE O NOVOM DRŽITEĽOVI
 • FYZICKÁ OSOBA: MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, RODNÉ ČÍSLO
 • PRÁVNICKÁ OSOBA: NÁZOV SPOLOČNOSTI, ADRESA, IČO
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

VYRADENIE VOZIDLA Z EVIDENCIE

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • PROTOKOL O RECYKLÁCII /ZOŠROTOVANIE VOZIDLA/
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

VÝMENA TECHNICKÉHO PREUKAZU

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

VÝMENA EVIDENČNÝCH ČÍSEL

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • EVIDENČNÉ ČÍSLA
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

ZMENA BYDLISKA (PRESŤAHOVANIE)

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA, AK JE ZMENA V OKRESE
 • DRŽITEĽ JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA, AK JE ZMENA DO INÉHO OKRESU
 • EVIDENČNÉ ČÍSLA AK JE ZMENA BYDLISKA DO INÉHO ORESU

ZMENA FARBY

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • PROTOKOL O KONTROLE ORIGINALITY
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

EVIDOVANIE ZMIEN VO VOZIDLE, KTORÉ VYKONAL OBVODNÝ ÚRAD DOPRAVY (ZAPÍSANIE ŤAŽNÉHO ZARIADENIA, ZAPÍSANIE PNEUMATÍK, PRESTAVBA)

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII) – KÓPIA POVODNÉHO
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

ZRUŠENIE VLASTNÍKA (LEASING, ÚVER)

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • SPLNOMOCNENIE + VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA Z LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

VÝMENA DOKLADOV V PRÍPADE STRATY, ODCUDZENIA, POŠKODENIA

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • ČESTNÉ PREHLÁSENIE O STRATE ALEBO POTVRDENIE O NAHLÁSENÍ Z POLÍCIE
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

DEDIČSTVO

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • DEDIČSKÉ KONANIE - OVERENÉ
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA

DOČASNÉ VYRADENIE VOZIDLA Z PREMÁVKY, ZARADENIE VOZIDLA DO CESTNEJ PREMÁVKY, ZÁPIS KRÁDEŽE A NÁLEZU VOZIDLA

POTREBNÉ DOKLADY:

 • TECHNICKÝ PREUKAZ (OSVEDČENIE O EVIDENCII)
 • ZÁKONNÉ POISTENIE (POISTNÁ ZMLUVA ALEBO BIELA KARTA)
 • SPLNOMOCNENIE (ÚRADNE OVERENÉ)
 • ROZHODNUTIE Z OBVODNÉHO ÚRADU O DOČASNOM VYRADENÍ / ZARADENÍ ALEBO POTVRDENIE Z POLÍCIE O UKONČENÍ KONANIA
 • AK JE DRŽITEĽ VOZIDLA PODNIKATEĽ, VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ALEBO ŽIVNOSTENSKÝ LIST S RODNÝM ČÍSLOM
 • DRŽITEĽ NIE JE POVINNÝ PRISTAVIŤ VOZIDLO KU KONTROLE VIN ČÍSLA